DİKKAT TOPLAMA EĞİTİMİ

Dikkat eksikliği son yıllarda öğrencilerde en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir.

Dikkat Eksikliği Olan Öğrenciler;

 • Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde veya diğer     etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır,
 • Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür,
 • Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini ya da ufak tefek işleri     tamamlayamaz,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker,
 • Çoğu zaman sürekli zihinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları
      sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir,
 • Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ve etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder     (örn. oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler)
 • Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır,
 • Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

  Yukarıda sıralanan dikkatsizlik belirtilerinden birkaçını gösteren öğrencilerde dikkat eksikliği bozukluğu olabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda Dikkat Toplama
  Eğitimi ile, bu sorunu olan öğrencilerde dikkat toplama becerilerinin arttırıldığı belirlenmiştir.

  Bu amaçla merkezimizde Dikkat Toplama Eğitimi verilmektedir.

  DİKKAT TOPLAMA EĞİTİMİ

  Amaç: Öğrencilerde dikkat toplama becerilerinin arttırılmasıdır.

  Kimler Katılabilir: Anaokulu öğrencileri ile İlköğretim Okulu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ve Lise 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri dikkat toplama programına katılabilirler.

  Eğitim Programı Aşamaları:

  Birinci Aşama: Eğitim programına başlamadan önce, psikometrik ölçüm araçları ile, öğrencinin, mevcut (şu anki) dikkat toplama düzeyinin ölçülmesi
  İkinci Aşama: Dikkat Toplama Eğitim Çalışması.
  Üçüncü Aşama: Dikkat Toplama Eğitim Çalışması tamamlandıktan sonra
  öğrencinin dikkat toplama düzeyinin tekrar ölçülmesi

  Eğitimin Verileceği Yer:
  Pozitif Değişim Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi
  Uğur Mumcu (Köroğlu) Caddesi
  Hirfanlı Sokak No: 16/3
  Gaziosmanpaşa / ANKARA

  TEL: 0 312 446 95 95

  E-POSTA: meltem.ozyurt@pozitifdegisim.com.tr